top of page
Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ingegaan op 25 mei 2018.

Ik ben mij bewust dat je vertrouwen stelt in mij. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laat ik je weten welke gegevens ik verzamel als je deze website gebruikt en voor welke doeleinden dit gebeurt.

Dit privacybeleid is van toepassing op mijn diensten. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacybeleid te accepteren. Ik respecteer de privacy van alle gebruikers van deze website en draag er zorg voor dat de persoonlijk informatie die je verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Deze website is eigendom van:
Henriette Kamp
Gooswilligen 23

3925 MH Scherpenzeel

ZinvolZen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51345722.

De bescherming van je persoonsgegevens
Je persoonlijke gegevens worden door mij met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Ik gebruik en bewaar persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je deze aan mij verstrekt. Ik handel hierbij in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. De op deze website ingevulde persoonsgegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt.

Welke gegevens verwerk ik?
Wanneer je e-mail of andere berichten naar mij verzendt, is het mogelijk dat ik die berichten bewaar. Soms vraag ik je naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op mijn eigen beveiligde computer en/of de server(s) van mijn provider(s).

Wanneer je mij een e-mail stuurt, worden je gegevens naar mij verzonden via een versleutelde verbinding, die te herkennen is aan het groene slotje en de aanduiding https:// voor de URL. Wanneer je je aanmeldt voor een van mijn diensten vraag ik je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden in een afgesloten dossierkast opgeborgen.

Wanneer wij overgaan tot een behandeling, geldt het volgende: Ik vraag je alleen naar zaken die van belang zijn voor de begeleiding van jou. Mocht het nodig of zinvol zijn in belang van de behandeling of training dat ik informatie over, of van jouw noteer, zijn dit uitsluitend gegevens als naslagwerk voor mijzelf. Ook met deze informatie zal ik zeer zorgvuldig omgaan en in een afgesloten dossierkast of digitaal beveiligt bewaren. Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen. Vanzelfsprekend wordt niets wat wij hebben besproken door mij opgenomen en zijn alle gesprekken vertrouwelijk. Voor kinderen en jongeren tot 16 jaar zal ik toestemming aan de ouder/verzorger vragen om gegevens te mogen bewaren. Je kunt er dus van verzekerd zijn dat ik niets van jouw persoonlijke gegevens deel met anderen. Indien jij wenst dat ik gegevens doorgeef aan andere, kan dit na schriftelijke toestemming. Je hebt altijd de mogelijkheid om deze toestemming in de toekomst weer in te trekken.

Hoe lang bewaar ik persoonsgegevens?
Ik bewaar je persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk is voor het doel of de doelen waarvoor je ze aan mij hebt verstrekt. Als je mij belt of een e-mail stuurt en het komt niet tot een afspraak voor het inzetten van een behandeling of training, dan worden je gegevens zo snel mogelijk uit mijn e-mailprogramma of aantekeningen verwijderd.

Wanneer wij wel tot een overeenkomst komen, ben ik wettelijk verplicht om de facturen en de agenda waarin wij afspraken noteren te bewaren. Deze worden in mijn administratie opgenomen. De Belastingdienst stelt wettelijk verplicht dat facturen 7 jaar moeten worden bewaard. Daarna zullen deze alsnog binnen 6 maanden worden vernietigd. Eventuele aantekeningen in het dossier bewaar ik maximaal 15 jaar.

Wil je je toestemming inzien of intrekken?
Je kunt mij te allen tijde vragen om aan jou te overleggen welke persoonsgegevens ik van je heb opgeslagen. Ook kun je deze gegevens op elk gewenst moment aanpassen of je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens helemaal intrekken. Stuur hiervoor een verzoek per e-mail op info@zinvolzen.nl. Ik zal dan binnen vier weken op je verzoek reageren.

Beveiliging
Het berichtenverkeer tussen je pc, smartphone of tablet en deze website verloopt via SSL/HTTPS. Dit houdt in dat het verkeer is versleuteld. Hiermee wordt ongewenst ‘afluisteren’ door derden voorkomen. Daarnaast wordt deze website door beveiligingssoftware gemonitord. Hiermee worden pogingen om van buitenaf toegang tot de beheeromgeving van de website - en zo tot persoonsgegevens - tijdig gesignaleerd en tegengehouden.

Alles wat we via WhatsApp of Facebook Messenger bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy-overeenkomsten waar wij 'ja' op hebben gezegd als gebruikers van die diensten. Mail en sms worden gelezen en/of opgeslagen op mijn apparaten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon en computer, beiden beveiligd met een code.

Mocht er, alle beveiligingsmaatregelen ten spijt, toch een datalek voorvallen, dan meld ik dit direct bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verwijzingen naar andere websites
Wanneer ik op deze website verwijs naar een externe website, dan verlaat je mijn website en kan het zijn dat je op een website terechtkomt waar cookies of trackers zijn geplaatst die persoonsgegevens van je opslaan, zoals je IP-adres. Ik heb hier geen inzage in en kan dus ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele verzameling van persoonsgegevens door deze externe websites.

Wijzigingen in het privacybeleid
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze pagina te raadplegen.

Vragen en feedback
Ik controleer regelmatig of ik aan dit privacybeleid voldoe. Als je vragen hebt, kun je contact opnemen:
e-mail: info@zinvolzen.nl 
telefoon: 06 – 225 00 535

bottom of page